Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Odwołanie od decyzji organu rentowego w sprawie odmowy prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w szczególnych warunkach

06
08
2013

Pod koniec 2010 roku do Kancelarii trafił Klient, któremu  odmówiono prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w szczególnych warunkach.
Organ uzasadnił swoją negatywną decyzję niespełnieniem przez Klienta wymogu co najmniej 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Na podstawie przedstawionych dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za przepracowane w szczególnych warunkach dwa okresy- od roku 1977 do roku 1984 oraz od roku 1984 do roku 1989, stanowiące łącznie  ponad 11 lat i 10 miesięcy. Odmówił natomiast zaliczenia do okresów pracy w szczególnych warunkach czasu od roku 1993 do roku 1998, kiedy to Klient zatrudniony był w bezpośredniej styczności z solą i solankami, pracując na stanowisku peklowacza.


Jak wynika z Wykazu A będącego załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jedynie praca przy produkcji soli i solanek uznawana jest za pracę w warunkach szczególnych. Klient Kancelarii jako osoba jedynie wykorzystująca w swojej pracy już wyprodukowane sole i solanki nie kwalifikował się, zdaniem organu rentowego, do uznania  za osobę pracującą w szczególnych warunkach.
Wciąż niewątpliwym pozostawał jednak fakt, iż długotrwałe przebywanie w otoczeniu przesyconym substancjami chemicznymi oraz bezpośredni, codzienny kontakt z solami, sporządzanie ich roztworów oraz wykorzystywanie ich w przetwórstwie mięsnym wpływa w sposób destrukcyjny na zdrowie pracownika.
Kancelaria podjęła trud udowodnienia racji Klienta opierając się na innym punkcie wspomnianego powyżej Wykazu A. Dzięki trafnej argumentacji Kancelarii oraz zebranym dowodom udało się dowieść, iż nie tylko produkcja soli i solanek, ale również, jak w przypadku siarki, także i  jej obróbka oraz praca z tymi substancjami stanowią przesłanki do uznania pracy w szczególnych warunkach. To celne spostrzeżenie zaowocowało korzystnym dla Klienta Kancelarii prawomocnym wyrokiem przyznającym prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

r.pr. T. Baszkowski