Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Rozwody, alimenty, władza rodzicielska

Rozwód

Kancelaria świadczy kompleksową obsługą procesów w sprawach rozwodowych. Naszym Klientom gwarantujemy fachową pomoc na każdym etapie postępowania.

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest ważnym i trudnym krokiem w życiu każdej osoby. Prawnicy naszej kancelarii dokładają wszelkich starań, aby to wydarzenie w życiu naszego Klienta przebiegło w jak najłagodniejszy sposób. Po wysłuchaniu Klienta jest sporządzany pozew o rozwód, który zostanie złożony do właściwego sądu. Rozwód może być przeprowadzony za obopólną zgodą stron bez orzekania o winie lub orzeczony z winy jednego albo drugiego małżonka. W pozwie zawarte są żądania naszego Klienta wraz z uzasadnieniem i dowodami (z dokumentów, zeznanie świadków, opinie biegłych) do przeprowadzenia podczas procesu sądowego. Zapewniamy rzetelne reprezentowanie podczas przebiegu całego postępowania sądowego, aż do wydania wyroku.. W postępowaniu rozwodowym na sądzie spoczywa obowiązek o rozstrzygnięciu kwestii władzy rodzicielskiej.

Prowadzimy również sprawy o separację i alimenty, a także z zakresu podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżonków.

Starannie przygotowany pozew przez prawników z naszej Kancelarii daje duże prawdopodobieństwo do uzyskania rozwodu w jak najkrótszym czasie.

Władza rodzicielska

Kancelaria zajmuje się całościową obsługą spraw dotyczących władzy rodzicielskiej. Służymy pomocą prawną przy sporządzaniu pism procesowych w tej dziedzinie.

Rodzice przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej zobowiązani są działać dla dobra dziecka i w jego interesie społecznym. W zasadzie władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Każde z nich jest zobowiązany do jej wykonywania i działania dla dobra dziecka. Działanie to objawia się przez podejmowanie razem ważnych decyzji dotyczących dziecka w taki sprawach jak np. wychowanie, leczenia, miejsca pobytu, wyboru szkoły, sposobu spędzania wolnego czasu i inne.

Gdy rodzice nie potrafią się porozumieć w tych sprawach, każde z nich posiada uprawnienie zwrócenie się do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie sprawy. Wnioski jakie Kancelaria przygotowuje najczęściej dotyczą uregulowania kontaktów, ograniczenia władzy rodzicielskiej i pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców itp. Kancelaria zapewnia reprezentacje Klientów na rozprawach.

Alimenty

Prawnicy Kancelarii udzielają pomocy prawnej w zakresie procesów o alimenty.

Najczęściej ze sprawami o alimenty spotykamy się w postępowaniu rozwodowym ( rodzice w stosunku do dzieci albo małżonek w stosunku do drugiego małżonka), ale możliwe jest także wytoczenie osobnego powództwa. Ponieważ obowiązek alimentacyjny może wystąpić także między krewnymi i osobami bliskimi, czyli dziadkami, a wnukami, rodzicami, a dziećmi oraz rodzeństwem i innymi, procesy o alimenty nie związane z orzeczeniem rozwodu są również przygotowywane i prowadzone przez kancelarię.

Prawnicy kancelarii służą zarówno poradą jak i pomocą przy sporządzaniu pism procesowych. Mogą reprezentować Klienta zarówno w postępowaniu przed sądem, jak i poza nim.