Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Strasburg

Kancelaria „Paragraf” radcy prawnego Tomasza Baszkowskiego przygotowuje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Typowa procedura obejmuje:

 • wstępne badanie sprawy przez wyspecjalizowanego prawnika
 • wydanie opinii na temat dopuszczalności skargi i podjęcie decyzji przez Klienta o wniesieniu lub niewniesieniu skargi
 • ustalenie warunków współpracy z Klientem
 • gromadzona jest pełna dokumentacja
 • sporządzana jest skarga
 • po konsultacjach z Klientem, skarga jest składana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Kancelaria „Paragraf” reprezentuje Klienta na wszystkich etapach postępowania
 • po uzyskaniu rozstrzygnięcia, Klient podejmuje decyzje o ewentualnych dalszych krokach prawnych w Polsce.

W związku z licznymi pytaniami, informujemy:

 • Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka można oprzeć jedynie o zarzut naruszenia praw wymienionych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołach Dodatkowych nr 1,4,6,7 i 13.
 • Termin do złożenia skargi to 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej, prawomocnej decyzji w sprawie, o którą chodzi.
 • Przed złożeniem skargi należy wcześniej wyczerpać wszelkie dostępne w kraju środki prawne, w tym odwoławcze