Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Reklamacje i inne spory konsumenckie

Kancelaria posiada bogate doświadczenia w prowadzeniu na rzecz swoich Klientów postępowań reklamacyjnych i sporów konsumenckich. Chodzi tutaj o sprawy, w których Klient jako strona kupująca dochodzi do wniosku, iż nabyty przez niego towar jest wadliwy bądź niezgodny z zawartą przez niego umową.

Reprezentacja Klienta w postępowaniach reklamacyjnych i sporach konsumenckich wymaga zawsze zindywidualizowanego podejścia. W pierwszej kolejności, prawnicy dokonują analizy danej sprawy i proponują Klientowi optymalne w danej sytuacji rozwiązania. Jeśli ugodowego rozwiązania problemu nie daje się osiągnąć, Kancelaria na życzenie Klienta w pełnym zakresie reprezentuje go w sądzie. Doświadczenia z sal sądowych najbardziej doświadczonych prawników Kancelarii, zapewniają naszym Klientom należyte i najkorzystniejsze w danym stanie faktycznym załatwienie sprawy.