Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Spadki

Każda rodzina ma styczność ze sprawami spadkowymi. Majątek spadkowy nie może pozostać bez spadkobiercy. Prawo spadkowe to złożona dziedzina prawa cywilnego. Wiąże się z nią szereg instytucji.

Na skutek tzw. otwarcia spadku dla określonych osób powstają zarówno prawa, jak i obowiązki. Wynikają one z testamentu lub z ustawy. Warto wiedzieć, że niektóre z naszych uprawnień, jak w szczególności roszczenie o zachowek czy wykonanie zapisu, mogą ulec przedawnieniu. Jeżeli w skład spadku wchodzą liczne długi, istnieje możliwość odrzucenia spadku. Można to jednak uczynić w określonym ustawowym terminie. Warto zatem zawczasu uzyskać odpowiednie rozeznanie w sytuacji majątkowej spadkodawcy.

W obecnym stanie prawnym, istnieje kilka form testamentu. Umożliwiają one, w zasadzie dowolne rozdysponowanie majątkiem na wypadek śmierci. Jeżeli testament nie spełni wymogów jednej z dopuszczalnych form, może on zostać unieważniony. Oświadczenia dokonane w testamencie powinny być dokładnie przemyślane i odpowiednio sformułowane, aby wola sporządzającego testament mogła być w pełni zrealizowana.

Kancelaria w trudnych dla naszych klientów chwilach, kiedy tracą kogoś z bliskich, pomaga uregulować sprawy spadkowe i prowadzić odpowiednie sprawy sądowe.

Służymy Państwo naszą wiedzą i doświadczeniem między innymi w następującym zakresie:

 • sporządzanie testamentów, wydziedziczanie;
 • ustalanie nieważności testamentów;
 • dochodzenie zachowku;
 • dochodzenie wykonania zapisów, poleceń;
 • dochodzenie uznania spadkobierców i zapisobierców za niegodnych
 • dziedziczenia;
 • wszczynanie i wznawianie postępowań spadkowych;
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia;
 • doradztwo w sprawie przyjęcia i odrzucenia spadku oraz zbycia spadku;
 • uzyskanie stwierdzenie nabycia spadku,
 • zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku;
 • dokonywanie działu spadku.