Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Prawo administracyjne (w tym pozwolenia, koncesje, zezwolenia)

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa administracyjnego, w tym stałe doradztwo, reprezentację przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sporządzamy skargi i zażalenia na decyzje oraz postanowienia administracyjne, skargi na uchwały organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

Zajmujemy się także skargami na bezczynność organów administracji.

Z uwagi na bardzo szerokie spektrum spraw dotyczących styku działalności przedsiębiorstw i administracji publicznej, spośród najczęściej prowadzonych należy tytułem przykładu wymienić:

  1. zakładanie, przekształcanie, rejestracja, zawieszanie działalności gospodarczej;
  2. uzyskiwanie koncesji i zezwoleń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  3. pomoc publiczna dla przedsiębiorców;
  4. sprawy dotyczące samorządów zawodowych niektórych przedsiębiorców;
  5. sprawy z zakresu ustawy o gospodarce komunalnej (spółki komunalne);
  6. sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami, podziały, scalanie, przetargi na zakup nieruchomości;
  7. sprawy związane z uzyskiwaniem dostępu do informacji publicznej;
  8. reprezentacja przedsiębiorców wobec organów kontrolnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  9. uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.