Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Of Consuel

Zbigniew Czachór, prawnik, dziennikarz, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Pracowni Badań nad Integracją Europejską. Stały Doradca Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Ekspert w dziedzinie prawa europejskiego, a w szczególności problemów z zakresu błędów, nieprawidłowości i oszustw w przygotowywaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł międzynarodowych.