Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Sprawy gospodarcze i administracyjne, dotyczące nieruchomości

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw gospodarczych, które wniknęły między przedsiębiorcami na tle transakcji w obrocie, mających za przedmiot prawa do nieruchomości. Sprawy te ze swojej istoty dotyczą wysokich wartości przedmiotu sporu.

Reprezentacja Klienta w takich sytuacjach, rozpoczyna się od szczegółowej analizy rachunku zysków i strat oraz najczęściej propozycji rozpoczęcia polubownego załatwiania sprawy. Strony będące przedsiębiorcami zazwyczaj zgadzają się na negocjacje, czy to w ramach postępowania mediacyjnego czy to pojednawczego. Prawnicy Kancelarii potrafią skutecznie prowadzić tego typu postępowania – doświadczenia pokazują, iż z dobrymi rezultatami potrafią w ten sposób chronić interesy Klienta. Niewątpliwą zaletą tego typu procedur rozwiązywania sporów jest ich szybkość oraz stosunkowo niski koszt. Nie ma tutaj także strony przegrywającej, skoro poprzez wzajemne ustępstwa udaje się uzyskać porozumienie. Ugoda – po spełnieniu określonych warunków – ma moc wyroku i nadaje się do egzekucji sądowej.

Jeśli ugodowego rozwiązania nie daje się osiągnąć, Kancelaria na życzenie Klienta w pełnym zakresie reprezentuje go w sądzie. Wieloletnie doświadczenia z sal sądowych najbardziej doświadczonych prawników Kancelarii, dają naszym Klientom rękojmię należytego i najbardziej korzystnego w danym stanie faktycznym załatwienia sprawy.

Kancelaria obsługuje nadto przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych opartych na wykorzystaniu nieruchomości. Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę inwestycji, w tym np.:

  1. prawną obsługę pozyskiwania nieruchomości,
  2. postępowania dotyczące zagospodarowania terenu,
  3. decyzje o warunkach zabudowy i obsługę procesu budowlanego,
  4. postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne,
  5. zmiany przeznaczenia i wyłączenie spod produkcji rolnej,
  6. podziały nieruchomości.

W ramach tej dziedziny działalności Kancelarii, prawnicy obsługują także tych Klientów, którzy w związku z posiadaniem nieruchomości, stają się stronami rozmaitych postępowań administracyjnych i potrzebują specjalistycznej obsługi prawnej w tej sferze. Do najczęściej spotykanych należą tutaj sprawy o:

  1. wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
  2. postępowania w sprawach opłat za użytkowanie wieczyste,
  3. postępowania w sprawach opłat adiacenckich i rent planistycznych,
  4. sprawy podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą.