Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Prawo europejskie (w tym obsługa prawna inwestycji finansowanych ze środków unijnych)

W ramach szeroko rozumianej pomocy prawnej w zakresie funduszy unijnych i środków pomocowych, świadczymy na rzecz Klientów między innymi następujące usługi:

  1. przygotowujemy środki odwoławcze od decyzji organów finansujących
  2. prowadzimy rozmowy, negocjacje i postępowania sądowe z organami finansującymi
  3. przygotowujemy petycje do Parlamentu Europejskiego
  4. przygotowujemy skargi do Komisji Europejskiej
  5. prowadzimy postępowania sądowo – administracyjne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i sądami powszechnymi (cywilnymi i karnymi)
  6. obrona w sprawach karnych beneficjentów
  7. prowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu wyrządzonej beneficjentom szkody
  8. sprawujemy nadzór merytoryczny i prawny nad postępowaniem w sprawie uzyskania środków i realizacji inwestycji