Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Prawo budowlane

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. sprawdzania i opracowywania umów o roboty budowlane,
  2. legalizacji samowoli budowlanej,
  3. reprezentowania klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w tym również: opracowywania odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  4. dochodzenia odszkodowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,
  5. ochrony interesów włacicieli nieruchomosci w trakcie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.