Tomasz Baszkowski - radca prawny, kancelaria prawna Poznań
Profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Czy warto wnosić pozwy w sprawach przeciwko ZUS?

02
09
2017

Tak. Nie należy bać się składania spraw do Sądu przeciwko ZUS.

Wielu Polaków nie chce składać odwołań od niekorzystnych dla siebie decyzji Organu rentowego z uwagi na skomplikowanie przepisów zusowskich oraz procedury cywilnej. Kancelaria gotowa jest przeanalizować każdą sprawę związaną ze sporem przeciwko ZUS i pomoże Państwu napisać odwołanie, czyli pismo rozpoczynające postępowanie przed Sądem. Po złożeniu odwołania Kancelaria będzie monitorować sprawę przed Sądem, sporządzać pisma procesowe oraz reprezentować Klienta na rozprawie. Zaś w razie niekorzystnego wyroku Kancelaria może  wystąpić z apelacją do Sądu II instancji.

Z dotychczas wygranych a wniesionych przeciwko ZUS spraw przez Kancelarię dotyczących przyznania prawa do wcześniejszej emerytury (reprezentowaliśmy zbrojarzy, piekarzy, kierowców zawodowych,  pracowników budowlanych, pracowników kolei, pracowników akumulatorowi oraz cegielni) oraz prawa do renty, można wyprowadzić wniosek co do dużego prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia postępowania przed Sądem.

Kancelaria reprezentuje również osoby którym ZUS zakwestionował prawo do świadczeń z tytułu zasiłku chorobowego, rehabilitacyjnego lub zakwestionował świadczoną pracę, twierdząc, ze umowa o pracę zawarta została dla pozoru.

Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm pozwala nam na przygotowanie właściwej argumentacji przed Sądem i oszacowanie szans na wygranie sprawy.